Pionizator zalecany dla dzieci, młodzieży i dorosłych u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce, przepuklinę oponowo-rdzeniową, naczyniowe i chorobowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami, porażeniami oraz ciężkimi zaburzeniami równowagi itp. Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu P.125
Umożliwiamy refundację NFZ online.
Kwota refundacji NFZ: 2000 zł
Kryteria przyznawania: schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny i urządzenie multifunkcyjne)

Filtruj