Kod NFZ wyrobu medycznego: M.058.00 dorośli / M.058.01 dzieci | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: M.58 | Nazwa: Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu M.58 | Umożliwiamy refundację NFZ online.
Kwota dofinansowania NFZ: 90% dorośli, 100% dzieci do 18 roku życia | Limit finansowania: 100 zł | Kryteria przyznawania: Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego; rozejście spojenia łonowego | Okres użytkowania: Raz na 3 lata
Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla kodu NFZ M.58: Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurologii, lub neurologii dziecięcej, lub reumatologii, lub onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii dziecięcej, lub chirurgii onkologicznej, lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Filtruj