Kod NFZ wyrobu medycznego: L.052.00 dorośli / L.052.01 dzieci | Grupa i liczba porządkowa wyrobu medycznego: L.52 | Nazwa: Orteza na ramię i bark typu Dessault
Nasza oferta dopasowana jest do limitów NFZ dla kodu L.52 | Umożliwiamy refundację NFZ online.
Kwota dofinansowania NFZ: 90% dorośli, 100% dzieci do 18 roku życia | Limit finansowania: 150 zł | Kryteria przyznawania: Stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu barkowego; zespoły bólowe barku | Okres użytkowania: Raz na 3 lata
Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla kodu NFZ L.52: Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub neurologii, lub neurologii dziecięcej, lub reumatologii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii dziecięcej, lub chirurgii onkologicznej, lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Filtruj